Stacionar za kucne ljubimce


U nasoj ambulanti postoji stacionar odnosno mesto gde su smešteni pacijenti na bolničkom lečenju. Stacionar je podeljen u dva dela na neinfektivni deo i infektivni deo. Neinfektivni deo namenjen je za životinje u postoperativnom periodu odnosno periodu nakon operacije s tim da nakon nekih lakših hirurških intervencija  potreban je dnevni stacionar. Kod nekih težih hirurških intervencija potrebno je višednevno stacionarno lečenje. Pored toga neinfektivni stacionar popunjavaju pacijenti koji su tu da bi se izvršila dijagnostička ispitivanja. Sami boksevi, njihove dimenzije su napravljene tako da odgovaraju malim srednjim i velikim rasama. Infektivni i neinfektivni deo odvojeni fizički kao i ventilacionim kanalizacionim sistemima koji su zasebni. Materijali koji su korišćeni za izradu bokseva su takvi da je efikasna I laka dezinfekcija što je dobar preduslov dobre higijene. Jedno od najčešći pitanja koje vlasnici postavljaju nama kada ostavljaju svog ljubimca na stacionarno lečenje jeste kako će se ljubimac adaptirati na nove uslove u stacionaru. Vlasnici treba pa da znaju da su njihovi ljubimci na sigurnom i na svakom prijemu se radi jedan intervju sa  vlasnikom o navikama I rutinama koje njegov ljubimac ima. Na taj način mi imamo uvid u navike pacijenta i možemo da učiniti da boravak u stacionaru bude što prijatniji.

Infektivni stacionar prima pacijente sa postavljenom dijagnozom na neku zaraznu bolest što praktično predstavlja opasnost po druge životinje kao izvor infekcije. Neinfektivni broji 12 mesta dok infektivni broji 24 mesta.
Sami boksevi, njihove dimenzije su napravljene tako da odgovaraju malim srednjim i velikim rasama. Infektivni i neinfektivni deo odvojeni fizički kao i ventilacionim kanalizacionim sistemima koji su zasebni. Materijali koji su korišćeni za izradu bokseva su takvi da je efikasna I laka dezinfekcija što je dobar preduslov dobre higijene.