Rendgen


Savremenu veterinarsku medicinu danas je nemoguće zamisliti bez kvalitetne rendgenske dijagnostike. Ona nam svakodnevno omogućava postavljanje kliničke dijagnoze za gotovo sva oboljenja različitih organskih sistema naših pacijenata. Pregledi kardiovaskularnog sistema, abdominalnih organa i koštanog sistema u većini kliničkih slučajeva moraju se upotpuniti radiološkim pregledom da bismo što prije došli do pravilne dijagnoze. Visoki kvalitet rendgenskog snimka i visoka stručnost veterinara koji ga procjenjuje su od presudnog značaja za kvalitetan medicinski tretman.

Nasa ambulanta poseduje savremeni digitalni rendgen apparat .Snimke pacijenata vlasnicima saljemo u digitalnom formatu