Buve pauci i ostali insekti


Najacesci uzrocnik koji dovodi do problema sa kozom u pasa i macaka je maceca buva (Ctenocephalides felis). Buve se hrane krvlju domacina na kojem parazitiraju. Takodje, odrasle buve mogu preziveti i do 2 meseca van domacina.

Maceca buva (Ctenocephalides felis)

Maceca buva macica, može dovesti i do ozbiljnijih poremecaja (anemija većeg stepena). Osnovni simptom infestacije buvama je intenzivno češanje, posebno u regiji oko korena repa, na sapima, na stomaku i nogama. Dijagnoza se postavlja nalazom buva na životinji, budući da su ovi mali smeđi insekti vidljivi golim okom, ili pronalaskom izmeta ili jaja buva koje ukazuju na prisustvo ovih parazita na psu / mački. Treba istaći da je kod pasa i mačaka koji su osetljivi na ujed buve dovoljan samo jedan ujed da bi došlo do ispoljavanja jakih kliničkih simptoma. Budući da razvoj buve ide kroz nekoliko stadijuma (jaja, nekoliko stadijuma larve, lutka i odrasla buva) u terapiji i kontroli buva trebalo bi obuhvatiti sve razvojne oblike. 

Vaska

Osnovni princip lečenja je antiparazitski tretman. Veoma je važno da se pored antiparazitskog tretmana psa ili mačke sprovede tretman i čitavog smeštajnog prostora u kome pas / mačka boravi. Kod osetljivih pasa i mačaka dolazi do pojave alergijske reakcije na ujed buve, odnosno na proteine koje se nalaze u pjuvački buve. Kao posledica ove alergije, kod osetljivih pasa i mačaka dolazi do znatno ozbiljnijih poremećaja i oštećenja dlake i kože. Klinička slika alergijskog dermatitisa se razvije jer vlasnik ne reaguje na vreme i tada obolela životinja izgleda jako loše. 

Krpelj

Veliki broj insekata i paukova koji žive u okruženju pasa i mačaka mogu da stimulišu imuni odgovor prilikom kontakta životinje sa insektom ili paukom. Pojava ovih hipersenzitivnih reakcija naročito se javlja na mestima koja su slabije pokrivena dlakom ili dlakom uopšte dlakom nisu pokrivena. Insekti i paukovi proizvode brojne supstance koje mogu biti alergeni za pse i mačke. Alergenske supstance mogu biti prisutne u pljuvački, izmetu ili spoljnom skeletu insekata i paukova. Alergeni iz insekata i paukova dospevaju u životinju ili putem ujeda insekta ili životinja može da ih udahne ili proguta. Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze vlasnika i na osnovu kliničkog pregleda. Postoje i intradermalni testovi koje možemo izvoditi u cilju utvrđivanja uzroka problema.